Những cách chống “vặt gương” ô tô chỉ có thể ở Việt Nam

Để tránh tình trạng bị “vặt gương”, nhiều chủ xe Việt Nam đã nghĩ ra cách để tự bảo vệ tài sản khá độc đáo khi không tìm được bãi […]

17/02/2016 admin